Comanda   online

Recuperarea datoriilor in Moldova

Beneficiile de a colabora cu agenţia de colectare GCS-Moldova:

r
Doar metode legale şi profesionale de rambursare a datoriilor;
r
Achitarea serviciilor de colectare numai în cazul rezultatului
final;
r
Excluderea posibilitatii apariţiei unor conflicte de
interese;
r
O atenţie specială se acordă protecţiei informaţii şi asigurarea confidenţialităţii;
r
Recuperarea rapidă a datoriei la un cost
mic şi o eficienţă mai mare în
comparaţie cu serviciile interne
a creditorului;
r
Abordare individuală şi consultaţii gratuite.
r
Reducerea costurilor de întreţinere a unităţilor non-core şi a eliberarea resurselor pentru a fi concentrate asupra sarcinilor cheie ale companiei Dvs;

GCS-Moldova ofera servicii privind recuperarea datoriilor înregistrate pe întregul teritoriu a Republicii Moldova de la:

Persoane fizice

în baza contractelor de: credit, recipise, chirie, contracte de muncă, prestare a serviciilor ş.a. (datoriile consumatorilor)

Persoane juridice

Serviciile de colectare datoriilor comerciale B2B (Business to Business Collection).

Noi activăm dupăprincipiul: „Nu sunt recuperări – nici o plată!”

Sumele care suunt recuperate debitorul le plăteşte creditorului. După ce creditorul a încasat banii, acesta urmează să achite taxele companiei care constitue un procent anumit din suma încasată. Perioada de recuperare a datoriilor constituie în mediu de la 2 pînă la 4 luni, timp în care debitorul începe să-şi achite datoria sau achită creanţa în întregime. În cazul adresărilor în timp 70% din cazuri au un rezultat de succes şi se termină cu rambursarea integrală a datoriei. In cazul colectării a creanţelor de la persoane fizice acest indicator este de 80% şi mai mult.

Colectare datoriilor se bazează pe o îmbinare psihologică, situaţională, juridică saui alte abordari necesare făţă de debitor. Utilizarea procedurilor extrajudiciare pentru colectarea datoriilor permite operativ şi efectiv recuperarea datoriilor, economisind timpul clientului şi bani.

Pentru sporirea eficienţii specialiştii companiei efectueaza apeluri telefonice în continuu, corespondează cu clienţii, efectuează întâlniri personale cu persoane care ar putea influenţa plata datoriilor, ce direct şi indirect duce la semnarea graficul de rambursare a debitorului şi onorarea lui.


Procedura de recuperare este, de obicei in trei etape:

Colectarea Soft

Care consta in contactare debitorului direct, prin telefon, prin mediatori, avocaţi, prin trimiterea reclamatii, fax si etc., luind in consideratie informatia si date personale a debitorlui. In prima etapă toate eforturile pentru a rezolva situaţia datoriei se efectuiaza într-o formă „prietenoasă”. Se utilizez metode psihologice de influenţă, algoritmi de negociere cu debitorul, care se bazeaza pe resultate de investigare a debitorului.

Colectarea Hard

În a doua etapă, sub ameninţarea de initierii procese judecatoresti impotriva debitorului, impact asupra reputaţiei şi de altă natură, ne închinăm pe debitor la semnarea planului de rambursare a datoriei. Cele mai multe cazuri se finalizaz cu succes la acest stadiu.

Colectarea juridica

Dacă eforturile noastre nu sunt de succes în prima etapă si în a doua etapa noi încercam să evaluem situaţia financiară a debitorilor si activele acestora (în unele ţări, evaluarea activelor nu se efectuează). În cazul în care rezultat investigaţiilor noastre stabileşte că debitorul detine active necesare care pot sa asigura recuperarea datoriei prin judecata notificam despre aceasta. De asemenea, anunţăm dacă există garanţii ca problema sa fie soluţionată prin acţiunea în judecata. Acest lucru vă asigură că întotdeauna veti avea posibilitatea de a controla situaţia şi costurile pentru astfel de procese.

Costul serviciilor de reprezentare a intereselor Dvs în instanţe sunt cu mult mai accesibile decât cele oferite de avocaţi, deoarece onorariu companiei constitue doar procentul din suma încasată de Dvs. după executarea hotărîrii judecătoreşti.

Consultatii sunt gratis.