Comanda   online

Codul de procedura a colectorului

i
Colectorii trebuie să înţeleagă natura
şi originea oricărei datorii pînă la începerea recuperare ei;
v
Colectorul trebuie să efectueze colectarea datoriilor într-un mod prietenos, cu mijloace rezonabile şi legale;
Colectorul trebuie să înregistreze toate acţiunile întreprinse pentru a planifica următorul curs de acţiune;
Colectorii trebuie să înţeleagă istoria creditară a debitorului (cu ajutorul bazei noastre de date, anchete, solicitari şi a informaţia furnizata de client), înainte de a acţiona către debitor pentru a pregăti o propunere corespunzătoare de rambursare datoriei;
Colectorul ar trebui să rămână calm, atent şi să demonstreze bunele maniere pe tot parcursul procesului de recuperare a datoriei;
Colectorii trebuie să fie pregătiti să acţioneze în calitate de negociator, mediator, arbitru, pentru a rezolva problemele si letigii între părţi;
Colector trebuie să se refere controlorului toate cazurile care necesită o atenţie speciala de către management;
Colector trebuie să menţină, să consolideze şi să reînnoiască relaţia dintre creditor şi debitor (acolo unde este posibil);
w
Colectorul înainte a aproba orice propunere privind planul de rambursare a datoriei, trebuie să obţină aprobarea de la client;
Colectorul trebuie să raporteze imediat despre plata primită de la debitor.
r
Colectorul trebuie să respecte întotdeauna onestitate a debitorului;
Colectorul trebuie să respecte strict cerinţele de securitate şi confidenţialitate a tuturor informaţiilor primite, şi sa înţeleaga că informaţiile primite trebui folosite numai în scopul de colectare a datoriilor. Lucrul cu toate informaţiile trebuie să fie în conformitate cu cerinţele privind lucru cu date personale, Legei privind Protecţia Datelor (Data Protection Act) al Uniunii Europene si legislatiei in vigoare a Republicii Moldova;