Comanda   online

Reglementarea raporturilor de împrumut este reflectată în legislația Republicii Moldova în Codul civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002 (Art. 867-874):

În conformitate cu art. 867 din Codul civil al Republicii Moldova, în baza unui contract de împrumut, una dintre părți (împrumutatul) se obligă să transfere în proprietatea celeilalte părți (împrumutatul) o sumă de bani sau alte lucruri fungibile, iar împrumutatul se obligă să restituie împrumutătorului aceeaşi sumă de bani sau un număr egal de lucruri de acelaşi fel şi calitate la expirarea termenului de împrumut .

Contractul de împrumut este gratuit, cu excepția cazului în care prin lege sau prin acord nu se prevede altfel.
În cazul în care împrumutătorul nu își îndeplinește obligația de a împrumuta, împrumutatul poate cere doar despăgubiri pentru pierderile cauzate în legătură cu aceasta.

Potrivit articolului 869 din Codul civil al Republicii Moldova, în baza unui contract de împrumut, părțile pot prevedea plata unei dobânzi, care trebuie să fie raportată în mod rezonabil la rata de refinanțare a Băncii Naționale a Moldovei.
Dobânda se plătește după fiecare an de la data încheierii contractului până la rambursarea împrumutului, cu excepția cazului în care contractul prevede altfel.
Dacă împrumutatul nu plătește dobânda la timp, împrumutătorul are dreptul de a cere rambursarea imediată a sumei împrumutului și a dobânzii aferente acesteia.

În conformitate cu art. 871 din Codul civil al Republicii Moldova, împrumutul este supus rambursării de către împrumutat la termen și în modul prevăzut de contract. Dacă nu se stabilesc dobânda, debitorul are dreptul de a rambursa împrumutul înainte de expirarea termenului.
Împrumutatul trebuie să returneze lucruri de calitatea primită și în cantitatea primită, dar nu mai mult, chiar dacă prețurile cresc sau scad.
În cazul împrumutului unei sume de bani, împrumutatul este obligat să restituie suma nominală primită fără a ține cont de modificările valorii numerarului.
Vă rugăm să rețineți că, dacă contractul de împrumut nu stabilește nici o perioadă de rambursare, nici o perioadă de preaviz, împrumutul trebuie rambursat în termen de treizeci de zile de la data depunerii cererii de rambursare a împrumutatului.

Potrivit articolului 872 din Codul civil al Republicii Moldova, în cazul în care împrumutatul nu rambursează împrumutul în termenul stabilit, împrumutătorul are dreptul de a cere plata dobânzii la întreaga sumă a datoriei în cuantumul prevăzut la Articolul 619 din Codul civil al Republicii Moldova (rata de refinanțare a Băncii Naționale a Moldovei plus 5 la sută), dacă prin lege sau prin acord nu se prevede altfel.
În cazul în care acordul prevede rambursarea împrumutului în rate (în rate), dacă împrumutatul nu rambursează cel puțin o plată în modul prescris, împrumutătorul poate cere rambursarea imediată a întregii sume a împrumutului, precum și dobânda aferentă acesteia. .
În cazul în care împrumutatul nu poate returna bunul, acesta este obligat să plătească contravaloarea acestuia, calculată ținând cont de locul și momentul îndeplinirii obligației.

În conformitate cu art. 872 din Codul civil al Republicii Moldova, în cazul în care împrumutatul nu își îndeplinește obligațiile asumate pentru a asigura restituirea bunului, împrumutătorul are dreptul de a cere rambursarea imediată a sumei împrumutului și a dobânzii aferente acestuia.

Un exemplu de poveste publicată în Monitorul Fiscal din data de 06.04.2020 https://monitorul.fisc.md:

Recipise și contract de împrumut
Uneori, un antreprenor are o nevoie acută și urgentă de numerar și recurge la fonduri împrumutate de la persoane fizice. Părțile întocmesc recipisa și transferă numerar, iar recipisa propriu-zisă se întocmește rapid și formal, întrucât părțile din raportul juridic fie se cunosc, fie bună credință a împrumutatului nu sunt puse la îndoială. Indiferent de forma în care părțile iau împrumutul, mult va depinde de buna credință a împrumutatului. Dacă banii sunt transferați fără garanție, împrumutatul fără scrupule poate părăsi țara, iar în lipsa proprietății pe teritoriul Moldovei, este problematică executarea hotărârii judecătorești și încasarea datoriilor.
Uneori, relațiile financiare ale părților sunt atât de complicate încât instanțelor le este greu să înțeleagă detaliile împrumutului, mai ales dacă recipisa a fost întocmită „pe genunchi”. Reclamantul a intentat un proces pentru restituirea creditului, explicând că, la cererea împrumutatului, acesta i-a împrumutat 180 mii lei. În confirmare, instanței i s-a pus la dispoziție o recipisa, conform căreia împrumutatul a fost de acord să ramburseze datoria la cinci luni de la data primirii banilor. Astfel, părțile au stabilit termen pentru restituirea banilor. Reclamantul a explicat că a contactat împrumutatul cu o cerere de rambursare a împrumutului, dar nu a primit niciodată banii. Împrumutatul a depus o cerere reconvențională. A cerut ca recipisa să fie declarată nulă și lipsită de consecințe juridice. Debitorul a explicat că este fondatorul fermei. La un moment dat, a acumulat o masă critică de împrumuturi luate de la o organizație de microfinanțare. Potrivit debitorului, creditorul acestuia este directorul aceleiași organizații care a acordat împrumuturi fermelor țărănești. Directorul, într-o conversație privată, a promis că va acoperi datoriile fermei (191 mii lei) și, în schimb, a cerut debitorului să întocmească recipisa în valoare de 7 mii euro și 53 mii lei. Debitorul a susținut că nu a luat niciun ban din această chitanță. Debitorul a scris creditorului o recipisa cu următorul cuprins: „Eu, cetățean „nume, prenume”, am împrumutat de la cetățean „nume, prenume”, bani în sumă de 7 mii euro și 53.000 lei”. Recipisa poartă data completă: ziua, luna, anul și semnătura debitorului. Chiar mai jos este textul „Mă angajez să-l returnez înainte de 1 martie”. Anul revenirii nu este specificat. Nu există semnătură a debitorului sub data returnării. Potrivit debitorului, problema datoriei fermei, contrar promisiunilor directorului, nu a fost rezolvată. Nimeni nu a șters datoriile fermei către organizația de microfinanțare. Rambursarea acestora a fost asumată de fiul debitorului, care și-a contribuit cu banii pentru ca tatăl său să nu piardă bunul ipotecat. Debitorul a insistat că directorul l-a obligat să scrie recipisa în mod fraudulos. Ca răspuns la abuzurile directorului, debitorul a contactat organele de drept. Potrivit debitorului, directorul a fost confuz în mărturia sa. În instanță, el susține că datoria ar fi trebuit să fie rambursată în martie și le-a explicat oamenilor legii că banii au fost asigurați până în toamnă. În plus, debitorul a informat instanța că recipisa nu poate fi recunoscută ca tranzacție bilaterală, întrucât nu a fost semnată de ambele părți.
În lipsa semnăturii creditorului, testamentul acestuia nu este consemnat, prin urmare contractul de împrumut nu este încheiat. După audierea părților în cauză, instanța districtuală a satisfăcut pe deplin creanța creditorului și a recuperat suma de la recipisa de la debitor. A fost respinsă cererea reconvențională a debitorului privind nulitatea recipisei. Curtea de Apel a anulat decizia instanței. Curtea de Apel a ajuns la concluzia că recipisa nu este valabilă și l-a eliberat pe debitor de la plata datoriei.

Curtea Supremă de Justiție a anulat hotărârile din cauză și a pronunțat o nouă hotărâre, care a satisfăcut pe deplin creanța creditorului și a hotărât încasarea creanței pe recipisa. Curtea Supremă de Justițiea explicat că în cazul contractului de împrumut se aplică condițiile generale de valabilitate a tranzacțiilor. Întrucât suma împrumutului a depășit 1 mie de lei, afacerea ar fi trebuit să fie încheiată în scris. Faptul încheierii unui contract de împrumut în scris poate fi confirmat printr-un document semnat de părți, precum și prin telegrame, mesaje telefonice, o cerere scrisă a debitorului de amânare a plății, o scrisoare de garanție, care confirmă că împrumutul vor fi rambursate, iar alte documente semnate de persoana care le trimite. Recipisa disponibilă în materialele cauzei confirmă faptul că suma de bani a fost împrumutată în ziua specificată în document. Voința reciprocă a părților la diferend a fost confirmată. Instanța Supremă a respins argumentele inculpatului. Împrumutul acordat de organizația de microfinanțare nu are nicio legătură cu recipisa întocmită de părți și cu împrumutul acordat de reclamantă pârâtei.