Afost tradus cu ajutor Google Translate

Reglementarea relațiilor de împrumut este reflectată în legislația Republicii Moldova în Codul civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002 (articolele 867-874):

În conformitate cu art. 867 din Codul civil al Republicii Moldova, în baza unui contract de împrumut, o parte (creditor) se obligă să transfere suma de bani sau alte lucruri schimbabile către cealaltă parte (împrumutat), iar împrumutatul se obligă să restituie creditorului aceeași sumă de bani sau un număr egal de lucruri de același fel și calitate la expirarea împrumutului.

Un contract de împrumut este gratuit, cu excepția cazului în care legea sau contractul nu prevede altfel.
În cazul neîndeplinirii de către creditor a obligației de a împrumuta, împrumutatul poate solicita numai compensații pentru pierderile suferite în legătură cu aceasta.

Conform articolului 869 din Codul civil al Republicii Moldova , în baza unui contract de împrumut, părțile pot prevedea plata dobânzii, care ar trebui să fie în mod rezonabil legată de rata de refinanțare a Băncii Naționale a Moldovei.
Dobânzile se plătesc după fiecare an de la data încheierii contractului și până la restituirea împrumutului, cu excepția cazului în care contractul prevede altfel.
În caz de neplată a dobânzii de către împrumutat în termenul prevăzut, creditorul are dreptul să solicite rambursarea imediată a sumei împrumutului și a dobânzii aferente acestuia.

În conformitate cu art. 871 din Codul civil al Republicii Moldova , împrumutul este rambursabil de către debitor la timp și în modul prevăzut de contract. Dacă dobânda nu este stabilită, debitorul are dreptul să ramburseze împrumutul înainte de termen.
Împrumutatul trebuie să returneze articolele din calitatea primită și din cantitatea primită, dar nu mai mult, cel puțin prețurile au crescut sau au scăzut.
În cazul unui împrumut dintr-o sumă monetară, împrumutatul este obligat să ramburseze suma nominală primită fără a ține cont de modificări ale valorii numerarului.
Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care contractul de împrumut nu stabilește o perioadă de rambursare sau o perioadă de preaviz, împrumutul trebuie rambursat în termen de treizeci de zile de la data în care împrumutatul îl solicită.

Conform articolului 872 din Codul civil al Republicii Moldova , dacă împrumutatul nu reușește să ramburseze împrumutul în perioada prevăzută, creditorul are dreptul să solicite plata întregii sume a datoriei, în suma prevăzută la articolul 619 din Codul civil al Republicii Moldova (rata de refinanțare a Băncii Naționale a Moldovei plus 5 la sută), cu excepția cazului în care se prevede altfel prin lege sau contract.
Dacă acordul prevede rambursarea împrumutului în rate (în rate), dacă împrumutatul nu returnează cel puțin o plată în modul prescris, creditorul poate solicita restituirea imediată a întregii sume a împrumutului, precum și dobânzi la acesta.
Dacă împrumutatul nu poate returna lucrul, este obligat să plătească costurile sale, calculate luând în considerare locul și ora îndeplinirii obligației.

În conformitate cu articolul 872 din Codul civil al Republicii Moldova, dacă împrumutatul nu își îndeplinește obligațiile pentru a asigura returnarea lucrului, creditorul are dreptul să solicite rambursarea imediată a sumei împrumutului și a dobânzii aferente acestuia.