Comanda   online

Recuperarea internaţională a datoriilor

Recuperarea datoriilor în străinătate în 90 de țări

Serviciile de colectare a datoriilor peste hotare sunt de asemenea prevăzute în conformitate cu principiul: „Nu sunt recuperări – nici o plată!”. Prezenţa noastră în peste 90 de ţări din întreaga lume oferă posibilitatea recuperării datoriilor în străinătate.

Partenerii companiei GCS în străinătate prestează servicii pentru recuperarea datoriilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei a respectivei ţări precum şi caracteristicile culturale, religioase şi alte. Companiile cu care sunt încheate contracte de parteneriat despun de o vastă experienţa în domeniul recuperărilor cu o istorie în domeniul dat mai mult de 30 de ani.

Procedura de recuperare se efectuează în 3 etape:

Prima etapa colectarea Soft: În procesul examinării cazurilor de acţiune împotriva debitorilor, de regulă se efectuează o anchetă de investigatie în prealabil după care se analizează informaţiile personale / juridice şi situaţia financiară a debitorului acestăanaliză se efectuează în scopul dezvăluirei părţilor slabe a debitorului. După care, de regulă, se transmit srisori cu pretentii, se contactează debitorul direct prin telefon, prin intermediul mediatorilor, juristilor, avocaţilor, prin expedierea scrisorilor, faxuri, e-mail. In prima etapă, se depun toate eforturile pentru aputea rezolva situaţia datoriei pe o cale amiabilă într-o maneră prietenoasă utilizînd metode psihologice de influenţă şi a unor algoritmi pentru a negocia cu debitorul în baza informaţiilor despre afacerea debitorului.

A doua etapa – Colectare a Hard: In a doua etapă sub ameninţarea de a iniţia proces judiciar sau contactarea organele de drept abilitate precum şi utilizarea intervenţiilor administrative complexe, privind convingerea debitorul spre semnarea unui plan bine definit în scopul de rambursării datoriei înregistrate.

Cele mai multe cazuri sunt finalizate cu succes la această etapă.

A treia etapa – colectarea juridica: Dacă eforturile noastre nu sunt de succes în prima şi în a doua etapă se evaluează situaţia financiară a debitorilor si activele acestora (în unele ţări, evaluarea activelor nu se efectuează). În cazul în care rezultat al investigaţiilor stabileşte că debitorul deţine careva active care pot să asigure recuperarea datoriei prin intermediul judecăţii despre aceasta se va notifica clientul. De asemenea se va anunţa dacă există careva garanţii că problema va fi soluţionată prin acţiunea în judecata. Acest lucru asigură un control riguros a situaţiei şi a costurilor procesului.

Costul serviciilor de reprezentare a intereselor Dvs in instanţă de judecată sunt în general mult mai mici decît a avocaţiilor la care Dvs aţi putea apela în străinatate, pentru că de regulă onorariu constitue un procent definit care se achită după executarea hotărîrilor judecătoreşti.