Russian (CIS)Română (România)English (United Kingdom)

Recuperarea datoriilor corporative

sam-13GCS-Moldova ofera servicii privind recuperarea datoriilor înregistrate pe întregul teritoriu a Republicii Moldova de la persoane juridice (serviciile de colectare datoriilor comerciale B2B (Business to Business Collection).


Outsourcing-ul serviciilor de recuperare a datoriilor oferit de compania Global Solutions Credit vă permite:

a) A evita riscul reputaţie care poate fi afectat în procesul recuperării personal a datoriilor şi distanţarea de la procesul negativ de recupereare a creantelor;
b) Să veti deplină încredere în reputaţia dumneavoastră, datorită Codului internaţional de etică a companiei noastre, cu care suntem ghidati in procesul activitaţii;
c) Să vă concentrati asupra afacerii Dvs. de bază;
d) De a minimiza costurile pentru organizarea procesului de recuperare pentru compania Dvs;
e) Să fiti încrezuţi privind interesul nostru direct şi motivaţia noastra pentru obţinirea unui rezultat pozitiv în cazul Dvs, deoarece veţi achita comisionul (onorariu) numai după ce vor fi recuperate datoriile!
f) A urmări debitorul dumneavoastră în 90 de ţări;
g) Să apelati la profesionişti privind colectarea creanţelor, a căror sarcină este folosire tuturor posibilităţilor oferite de legislatii în vigoare în scopul urmăririi datorii şi de a monitoriza şi de a obliga debitorul sa recupeze datoria!

Servicii de colectare a datoriilor oferite de compania Global Solutions în Republica Moldova sunt:
- Individuale, in ciuda faptului ca recuperarea este de o cantitate semnificativă a cazurilor, cea mai mare parte o constitue care sunt necontestate;
- Utilizarea nu numai mijloacele legale (pretentii, cererea de chemare in judecata, proces executoriu), dar include si metode psihologice, de reputaţie, financiare şi de alte metode de presiune;
- Standard internaţional de lucru cu debitorul, în toate etapele: de colectare soft, hard şi juridica (legal);
- Internationala, in ceea ce priveşte acoperirea internaţională a activităţii companiei, care permite să fie urmarit debitorul în mai mult de 90 de ţări din întreaga lume;
- High-tech: se utilizează instrumente tehnologii moderne, folosind 2 tipuri de software specializate, care ne permită sa lucram cu debitorului atât pe plan intern cît şi în 90 de ţări unde avem parteneri a companiei "Global Solutions Credit Solutions», cum ar fi: Rusia , Ucraina, Statele Unite ale Americii, China, România, Italia, Spania, Franţa, Germania, Marea Britanie, Turcia şi altele;
- Eficient, datorită personalului bine instruit, utilizarea de software specializat, mulţi ani de experienţă internaţională şi practică;
- Operativ, pentru o recuperare pre-judiciara in comparatie cu ceea judecatoreasca de lungă duată (proces de executare a hotararii judecatoresti);
- Siguranta, în ceea ce priveşte depozitare si transmiterea de informaţie;
- Confidential, care este principiul fundamental al companiei!

Noi activăm după principiul: "Nu sunt  recuperări – nici o plată!"


Sumele care sunt recuperate debitorul le plăteşte creditorului. După ce creditorul a încasat banii, acesta urmează să achite taxele companiei care constitue un procent anumit din suma încasată. Perioada de recuperare a datoriilor constituie în mediu de la 1 pînă la 4 luni, timp în care debitorul începe să-şi achite datoria sau achită creanţa în întregime. În cazul adresărilor în timp 70% din cazuri au un rezultat de succes şi se termină cu rambursarea integrală a datoriei. In cazul colectării a creanţelor de la persoane fizice acest indicator este de 80% şi mai mult.

Colectare datoriilor se bazează pe o îmbinare psihologică, situaţională, juridică saui alte abordari necesare făţă de debitor. Utilizarea procedurilor extrajudiciare pentru colectarea datoriilor permite operativ şi efectiv recuperarea datoriilor, economisind timpul clientului şi bani.

Pentru sporirea eficienţii specialiştii companiei efectueaza apeluri telefonice în continuu, corespondează cu clienţii, efectuează întâlniri personale cu persoane care ar putea influenţa plata datoriilor, ce direct şi indirect duce la semnarea graficul de rambursare a debitorului şi onorarea lui.

Procedura de recuperare este, de obicei in trei etape:
1) colectarea Soft: Care consta in contactare debitorului direct, prin telefon, prin mediatori, avocaţi, prin trimiterea reclamatii, fax si etc., luind in consideratie informatia si date personale a debitorlui. In prima etapă toate eforturile pentru a rezolva situaţia datoriei se efectuiaza într-o formăprietenoasă”. Se utilizez metode psihologice de influenţă, algoritmi de negociere cu debitorul, care se bazeaza pe resultate de investigare a debitorului.

2) colectarea Hard: În a doua etapă, sub ameninţarea de initierii procese judecatoresti impotriva debitorului, impactasuprareputaţiei şi de altă natură, ne închinăm pe debitor la semnarea planului de rambursare a datoriei.
Cele mai multe cazuri se finalizaz cu succes la acest stadiu.

3)colectareajuridica:Dacăeforturile noastrenusunt de succesînprima etapă si în a doua etapa noiîncercamsă evaluemsituaţia financiară adebitorilorsi activeleacestora(în unele ţări, evaluarea activelornuse efectuează). În cazul în care rezultat investigaţiilornoastrestabileştedebitorul detineactive necesare carepot sa asigura recuperarea datoriei prin judecatanotificamdespre aceasta. De asemenea, anunţămdacăexistăgaranţii caproblemasa fiesoluţionată prin acţiunea în judecata. Acest lucruvă asigură căîntotdeaunaveti avea posibilitatea de a controlasituaţia şicosturile pentru astfel de procese.

Costul serviciilor de reprezentare a intereselor Dvs în instanţe sunt cu mult mai accesibile decât cele oferite de avocaţi, deoarece onorariu companiei constitue doar procentul din suma încasată de Dvs. dupăexecutareahotărîrii judecătoreşti.

Pentru informatie:

1) Pentru dosare pre-judiciare onoraiu nostra incepe de la 10%
2) pentru dosare post-judiciare - de la 35%

Va asteptam la noi in oficiu pentru consultatii si incheierea contractului.

Consultatii sunt gratis


Contacte:
MD-2001, mun. Chisinau str. Alexandu cel Bun 7 of.106
tel: (22) 27-98-96
mob: 0796-876-33
mob: 060-40-88-55 


 
You are here: Home Recuperarea datoriilor în Repubilca Moldova Recuperarea datoriilor corporative