GCS Moldova

Russian (CIS)Română (România)English (United Kingdom)

(IX) Noutăți propuse la Codul civil: Împrumutul

There are no translations available.

Completările propuse la Codul civil stabilesc prezumția că împrumutul, care are ca obiect o sumă de bani, se prezumă a fi cu titlu oneros, cu excepţia cazului în care ambele părţi sunt persoane fizice care nu au calitatea de profesionist.

Totodată, se delimitează împrumutul de situația când obligația pecuniară are un termen. Se clarifică faptul că părţile unui raport obligațional pot conveni că o sumă datorată în temeiul unei obligaţii existente, chiar și extracontractuale, se va plăti în viitor în condiţiile unui contract de împrumut.

Completările art. 869 vin să înlocuiască cel mai problematic domeniu al împrumuturilor – mărimea admisibilă a dobânzii și combaterea cămătăriei. Jurisprudența abundentă și contradictorie pe parcursul anilor a arătat că criteriul existent, ”dobânda trebuie să se afle într-o relație rezonabilă cu rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei”, nu este suficient de cert și este supus unor interpretări prea diferite. În niciunul din sistemele de drept studiate un asemenea criteriu nu este folosit.

Proiectul propune trecerea la o limită obiectivă a dobânzii: părţile pot prevedea şi plata unei dobânzi, rata anuală a căreia nu poate depăşi dublul ratei de referinţă CHIBOR (Chisinau Interbank Offered Rate – rata de referinţă calculată în baza cotaţiilor orientative/ferme ale băncilor), înregistrată în ziua bancară anterioară datei în care părţile au stipulat rata dobânzii. Prin urmare, în scopul certitudinii juridice, fluctuaţiile ulterioare ale ratei CHIBOR nu vor avea nicio incidenţă asupra valabilității clauzei privind rata dobânzii.

În sensul acestei prevederi, rata de referință CHIBOR este rata calculată în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei în baza cotaţiilor orientative/ferme ale băncilor contributorii pentru plasarea mijloacelor băneşti în lei moldoveneşti la alte bănci pe termen de 12 luni.

Conform statisticii de pe pagina web a BNM, rata CHIBOR 12 luni a evoluat în modul următor:

  • 1 februarie 2011 – 14,38% pe an
  • 1 februarie 2012 – 13,69% pe an
  • 1 februarie 2013 – 11,68% pe an
  • 3 februarie 2014 – 10,87% pe an
  • 2 februarie 2015 – 15,21% pe an
  • 1 februarie 2016 – 26,51% pe an
  • 1 februarie 2017 – 14,59% pe an

Totodată, proiectul prevede că interdicţia nu se aplică dobânzilor percepute sau plătite de către Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei, băncile comerciale, asociaţiile de economii şi împrumut, organizaţiile de microfinanţare, organizaţiile de credit ipotecar, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege. Așadar, se lasă loc pentru alte legi să prevadă care alte organizații profesioniste în domeniul financiar-bancar nu sunt vizate.

Totodată, se clarifică, pentru evitarea fraudării legii, faptul că prin dobândă se înţelege nu numai sumele socotite în bani cu acest titlu, ci şi alte prestaţii, sub orice titlu sau denumire, la care împrumutatul se obligă drept preţ al utilizării împrumutului.

Noul art. 8701 stabilește că, dacă contractul prevede că împrumutul se va folosi pentru o destinaţie stipulată, împrumutatul este obligat să furnizeze, la cererea împrumutătorului, informaţia necesară pentru a permite împrumutătorului să verifice respectarea destinaţiei.

 

Resursa: www.http://www.bizlaw.md

 

Helpful information:

f0625421851304b9c765a3c26e4dcb26

Credit-report

 


logo

Articles


 chernii spisokBlack list of debtors


You are here: Home Articles Статьи (IX) Noutăți propuse la Codul civil: Împrumutul

Debtor's recommendations

headerselective Please be calm and follow of collector recommendation

Why GCS?

sam-12This flat rate commission structure is determined by the volume and value of your collection needs. 

Credit report

sam-13Credit-report is instrument for making business decisions

Commercial debt collection

shutterstock 9024544.202105251 std GCS-Moldova is specialize in commercial debt collection